„Kup si strom a pošli to dál…“

Projekt MY TREES je unikátní příležitost pro každého, komu to ekologicky myslí, kdo chce osobně přispět ke zlepšení stavu naší planety a kdo usiluje o zlepšení svých financí. Zároveň je i pro toho, kdo hledá smysluplnou seberealizaci a skvělou, přátelskou partu stejně naladěných lidí.

MY TREES je zaměřený na udržitelný rozvoj společnosti a na osobní růst jednotlivců, s důrazem na vytváření dostatečných finančních rezerv pro jejich svobodný život. Cílem MY TREES je pěstovat rychle rostoucí dřeviny a dostat se s nimi úspěšně na světový trh. Nově vysazené a ekologicky pěstované stromy na plantážích MY TREES v Jižní Americe vedle toho, že budou v horizontu pár let dávat kvalitní a vysoce ceněné dřevo – zdroj příjmů pro akcionáře a investory – poslouží současně i ke zlepšení stavu krajiny a ovzduší a dají práci místním lidem. Ti, kteří projekt MY TREES podpoří nákupem stromů, svou investici nejen výhodně zhodnotí, ale mají zároveň i možnost si postupně vybudovat osobní finanční pohodu a finanční nezávislost. Pro splnění tohoto cíle MY TREES zvolil novátorskou formu netradičního propojení nejmodernější formy síťového marketingu a „zeleného” eko-byznysu.