VÝSTRAŽNÉ SYMBOLY

Často slýchám, že když je EURONA by CERNY tak šetrná, proč má na zadní straně etikety symboly vykřičníku a další varování. Toto značení je dáno legislativou. Musí tak být označena jakákoli látka, která ve 100% koncentraci způsobuje poleptání či jinou zdravotní komplikaci.

Nezáleží tedy na tom, jak zanedbatelné množství či jak malou koncentraci dané látky výrobek obsahuje.

Přestože v našich výrobcích bývá opravdu zanedbatelné množství (a v mnoha případech se ještě ředí vodou), musí být daný symbol uveden.

Vybírejte zde na webu: euronabycerny.com